Отримання дозволу на працевлаштування іноземців в україні 

Для іноземних осіб та осіб без громадянства, бажаючих працювати на території України, необхідно отримати спеціальний дозвіл, який надає державний центр зайнятості населення. Порядок, строк та перелік необхідних документів для отримання дозволу на працевлаштування іноземців регламентований Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013р. № 437 «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» (далі по тексту - Постанова).

Згідно з п. 4 Постанови, застосування праці іноземців та осіб без громадянства є доцільним та достатньо обґрунтованим у разі, коли іноземець чи особа без громадянства (далі по тексту - іноземна особа):

-претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що така іноземна особа є засновником або учасником підприємства, установи, організації;
-претендує на зайняття посади, яка передбачає створення об'єктів авторського права та (або) суміжних прав як основний трудовий обов'язок;
-претендує на зайняття у суб'єкта індустрії програмної продукції посади керівника або посади, назва якої визначається відповідно до кодів професій 2131.2, 2132.2, 3121, зазначених у розділі 2 «Професіонали» та розділі 3 «Фахівці» Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»;
-має диплом про вищу освіту одного з навчальних закладів, віднесених до першої сотні світових рейтингів.

Для отримання дозволу на працевлаштування в Україні, іноземна особа подає наступні документи:

1)Заяву;
2)Копії документів про освіту або кваліфікацію особи;
3)Копії сторінок паспорту з особистими даними разом з перекладом на українську мову, переклад має бути нотаріально завірений;
4)Дві кольорові фотокартки особи розміром 3,5х4,5 сантиметра;
5)Документ виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що іноземна особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено Міністерством охорони здоров'я;
6)Довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземної особи, відповідно до законодавства не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно - секретного органу, зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;
7)Довідку Міністерства внутрішніх справ про те, що іноземна особа, яка на момент оформлення дозволу перебуває на території України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно неї не здійснюється кримінальне провадження;
8)Довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземна особа, яка на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження.
9)Довіреність, що посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця із вчинення дій щодо оформлення дозволу, якщо такі дії вчиняє не керівник підприємства, установи, організації.

Державний центр зайнятості приймає та реєструє заяву і документи в день отримання за описом, копія якого видається особі або представнику з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів.

На протязі семи робочих днів державний центр зайнятості з дня реєстрації документів приймає рішення щодо видачі, відмови у видачі, продовження дії, відмови у продовженні дії або анулювання дозволу. Рішення оформлюється наказом державного центру зайнятості та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття надсилається іноземній особі поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу на працевлаштування у розмірі чотири мінімальних заробітних плат.

Слід звернути увагу, якщо іноземна особа не здійснила оплату протягом 10 робочих днів з дня отримання ним рішення про видачу дозволу, дане рішення скасовується.

Державний центр зайнятості оформлює та видає дозвіл на працевлаштування в Україні за умови звернення іноземної особи не пізніше ніж через три робочих дні з дати зарахування коштів на рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зазначений територіальним органом.

Дозвіл видається на строк до одного року, а у випадках, коли дозвіл на застосування праці іноземної особи, яка претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади, за умови, що така особа є засновником або учасником підприємства, видається не більш як на три роки. Дія такого дозволу може бути продовжена на два роки необмежену кількість разів.

З повагою, ЮК Yannchak&Partners

реєстрація осбб під ключ

Реєстрація ОСББ під ключ.

Як створити ОСББ?

Перший етап — знання
Потрібно знати вимоги Закону України «Про об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку» щодо створення об`єднання;

Другий етап – підготовчий: створення ініціативної групи
Відповідно до вимог закону «Про ОСББ» необхідно сповістити усіх співвласників будинку про проведення установчих зборів щодо створення ОСББ не пізніше ніж за 14 днів до дати зборів
Для цього Вам потрібно:
а) Створити ініціативну групу не менше як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень Вашого будинку.

б) Повідомити усіх сусідів про проведення установчих зборів зі створення об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку.

в) Вести реєстр співвласників, у якому залишать підписи поінформовані про захід співвласники будинку. З ким не вийшло зв`язатися, необхідно сповіщати поштою рекомендованим листом і шляхом оголошення.

г) Отримати інформацію про усіх співвласників будинку, загальну площу квартири нежитлових приміщень співвласників будинку (власник квартири/ нежитлового приміщення)

Третій етап – проведення установчих зборів
Установчі збори – офіційний захід, на якому співвласники голосують за чи проти створення ОСББ.
Для ведення зборів Вам необхідно обрати голову та секретаря зборів

Четвертий етап – державна реєстрація ОСББ
Державна реєстрація ОСББ здійснюється згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

Державна реєстрація ОСББ проводиться в центрах надання адміністративних послуг

Наступними кроками є виготовлення печатки (кутового штампу), внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій Державною фіскальною службою (вул.Стрийська, 35, м. Львів), відкриття рахунку в банку.

П’ятий етап 
Надати копію Статуту ОСББ у відділ супроводу ОСББ.
Представити Виписку з Єдиного державного реєстру про реєстрацію ОСББ.
Надати інформацію про будинок щодо технічних характеристик та юридичного статусу прибудинкової території згідно форми тощо

За Більш детальною інформацією та допомогою Ви можете звернутися до наших фахівців юристів які нададуть Вам кваліфіковану консультацію за тел.:38068-800-10-52
З повагою, ЮК Yanchak&Partners

розподіл спадщини через суд

Розподіл спадщини полягає у визначенні порядку та черговості спадкування, а також у визначенні хто, скільки та яке саме майно може або повинен спадкувати.

Спадщиною є всі ті майнові права та обов’язки, які належали особі, яка померла (спадкодавцю) на момент відкриття спадщини та не припинилася внаслідок його смерті.

До складу спадщини не входять права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:
особисті немайнові права;
право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;
право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
право на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;
права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені ст. 608 ЦК України.
Спадкування здійснюється за законом або заповітом.

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народженні живими після відкриття спадщини.

Варто зазначити, що юридичні особи можуть бути спадкоємцями лише за заповітом.

Спадкувати за заповітом можуть особи, яких зазначив в заповіті спадкодавець.

Коли може бути необхідний розподіл спадщини
Переважно, складаючи заповіт спадкодавці заповідають усе своє майно спадкоємцям у рівних частках, не конкретизуючи, яке майно та кому дістанеться.

Внаслідок цього виникають спори між спадкоємцями з приводу того, хто що має спадкувати, та як все розділити.

На відміну від спадкоємців за заповітом, які одержують право на спадкування одночасно, спадкоємці за законом спадкують почергово.

Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Цивільний кодекс України (ст.ст. 1261 -1265) передбачає п’ять черг спадкоємців за законом, а саме:розподіл спадщини
у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народженні після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;
у другу чергу – рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;
у третю чергу – рідні дядько та тітка спадкодавця;
у четверту чергу – особи, які проживали із спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;
у п’яту чергу – інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.
У п’яту чергу право спадкування за законом також одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Відповідно до ст. 1267 ЦК України, частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.
.
З повагою, ЮК Yanchak&Partners

якщо у вас автомобіль найдороЖЧого класу, вам варто згадати про транспортний податок 

Траспорний податок Вашого авто.

За положеннями абзацу 1 підпункту 267.2.1 пункту 267.2. статті 267 Податкового кодексу України, об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Відтак, з 01 січня 2017 року платниками транспортного податку є власники легкових автомобілів не старше п'яти років, середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Станом на 01 січня 2017 року мінімальна заробітна плата установлена в розмірі 3200 грн (стаття 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік»). Отже, 375 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2017 року складали 1200000 грн.
Таким чином, об'єктом оподаткування у 2017 році стали легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких становить понад 1200000 грн. та з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно). 
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального (абз.2 підпункту 267.2.1пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України).
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального (абз.3 підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України).
Методика визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 року № 66 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. N 428), (далі - Методика), встановлює механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей віднесення таких автомобілів до об'єктів оподаткування транспортним податком.
Пунктом 2 Методики, середньоринкова вартість автомобіля розраховується за методом аналогії цін ідентичних автомобілів за такою формулою: С ср = Ц н х (Г / 100), де Ц н - ціна нового транспортного засобу в Україні з урахуванням марки, моделі, об'єму циліндрів двигуна, типу пального; Г - коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів з урахуванням строку експлуатації транспортних засобів у роках згідно з додатком 1 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. N 403 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 44, ст. 1576).
Джерелом інформації для визначення ціни нового автомобіля є офіційні прайс-листи виробників (дилерів) (пункт 3 Методики).
Інформація про ціни нового автомобіля з урахуванням марки, моделі, об'єму циліндрів двигуна, типу пального подається до 10 січня базового податкового (звітного) періоду (року) державним підприємством "Держзовнішінформ" до Мінекономрозвитку (пункт 4 Методики).
Відтак, перелік легкових автомобілів, які є об'єктом оподаткування у 2017 році (з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року), із зазначенням марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального, розміщується на офіційному веб-сайті центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі.
Обов'язок щодо визначення середньоринкової вартості транспортного засобу законодавець покладає на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку. Межі повноважень податкового органу полягають виключно у прийнятті податкового повідомлення-рішення на підставі розміщеної на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку інформації про автомобілі, які є об'єктом оподаткування транспортним податком у 2017 році.

Аналогічну й у 2018 році Станом на 01 січня 2018 року мінімальна заробітна плата установлена в розмірі 3723 грн Отже, 375 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 201 року складали 1 396 126 грн.
.
Якщо у Вас виникли запитання, звертайтесь за телефоном: 
38(063) 561 07 97
38 (068) 800 10 52

З повагою, Y&P
 

Кредитний договір визнано недійсним

Кредитний договір визнано недійсним.

" Така груба, проста, примітивна сила, яку ми називаємо "настирливістю", є некерованою королевою сфери людської дієвості."
Отримавши справу на стадії апеляційного провадження в далекому 2014 році, компанія Yanchak and Partners зуміла довести до логічного завершення та здобути остаточну перемогу в справі про визнання кредитного договору недійсним. 
Суть справи полягала у тому, що 19 серпня 2005 року, укладено оспорюваний кредитний договір, згідно якого АБ "Брокбізнесбанк" надав позичальнику кредит у вигляді мультивалютної кдедитної лінії у сумі 250000 грн. на споживчі потреби, зі сплатою 19% річних в національній валюті, 13 % річних в доларах США, Євро з кінцевим терміном повернення 18 серпня 2008 року. 6 червня 2007 р укладено оспорюваний додатковий договір №1 до кредитного договору №154 від 19 серпня 2005р , яким внесено зміни в п.3.3 кредитного договору, відповідно до якого кредит забезпечується нотаріально-посвідченим додатковим договором іпотеки на нежитлові приміщення , загальною пл.№127, 1 кв.м., загальною заставою вартістю погодженою сторонами 850000грн. 5 березня 2008 року, укладено оспорюваний додатковий договір №2, яким збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 400000 грн, та змінено кінцевий термін погашення до 18.08.2015. 30 липня 2008 р укладено додатковий договір №3 ,яким змінено порядок сплати відсотків за користування кредитом.
Як встановлено судом в ході судового розгляду позивач не підписував оспорювані договори, кредитні кошти не отримував і в жодній мірі не схвалював дію цих договорів , тому за відсутністю волевиявлення позивача на їх укладення, суд вважає, що наявні підстави для визнання таких договорів недійсними на підставі ст.203,215 ЦК України.
Суд задоволив позовні вимоги нашого клієнта повністю.

Якщо, у Вас виникли питання по кредитному договору, або потрібна консультація щодо процедури визнання кредитного договору недійсним ЮК "Yanchak&Partners" допоможе Вам та надасть якісні юридичні послуги, адже ми працюємо задля Вашого успіху! 
З повагою, Y&P

Кому не обов`язково сплачувати 1% від вартості квартири?

3 вересня 2017 року позивач придбала квартиру, при укладенні договору сплатила збір на обов’язкове пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості майна, а саме 13044,86грн. 
Позивач придбала житло вперше, тому вважає ,що відповідно до пункту 9 статті 1 ЗУ "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" сплатила такий збір безпідставно.
Наш клієнт звернулась до Залізничного об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Львова з проханням подати подання про повернення коштів помилково зарахованих до бюджетного збору на обовязкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого майна до управління державної казначейської служби. Проте отримала відмову у поверненні коштів. 
Позивач вважає таку відмову протиправною, тому просить суд зобов’язати Залізничне об’єднане управління Пенсійного фонду України м.Львова подати подання в порядку передбаченому п.5 Порядку повернення коштів ,помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.
Львівський окружний адміністративний суд позов задовольнив повністю, та
зобов'язав Залізничне об’єднане управління Пенсійного фонду України м.Львова подати подання,до управління державної казачейської служби України у Франківському р-н м.Львова, Львівської області про повернення коштів помилково помилково зарахованих до бюджетного збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого майна в розмірі 13044,86грн.
Якщо у Вас виникла схожа ситуація або збираєтесь придбати житло вперше юридична компанія "Yanchak&Partners" допоможе Вам, надавши якісні юридичні послуги, адже ми працюємо задля Вашого успіху!
З повагою, Y&P.

Містобудівні умови і обмеження                                                                                                                                                                              

От і ще одна виграна справа на користь нашого клієнта по 
містобудівних умовах та обмеженнях. У Львівському окружному адміністративному суді відбувся розгляд справи за позовом: «Заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 до Виконавчого комітету Львівської міської ради, третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача: Приватне підприємство про визнання протиправним і скасування рішення. 
За наслідками розгляду суд, після з'ясування усіх обставин справи, відмовив у задоволенні позовних вимог, оскільки не виявив порушень в діяльності Львівської міської ради при винесенні оскаржуваного рішення. Відповідно, містобудівні умови і обмеження нашого клієнта-Приватного підприємства залишились чинні. З чим його і вітаємо!
Якщо у Вас виникла схожа ситуація та запитання - Yanchak&Partners оперативно допоможе Вам у вирішенні цієї справи.
При зверненні до нас Клієнта, ми спочатку проводимо юридичний консиліум за допомогою якої розробляється алгоритм вирішення питання та встановлюються нові системні рамки. Після реалізації процесу ми знову робимо аналіз, визначаємо мінімізацію втрат, відпрацьовуючи кореляцію між даною та попередніми справами.
Наша компанія пропонує Вам максимально-швидку допомогу та якісний результат!

 

У лютому 2015 року до компанії "Yanchak&Partners" звернувся за юридичною допомогою корпоративний клієнт, який повідомив про проведення Державною екологічною інспекцією позапланової перевірки на предмет дотримання вимог екологічного законодавства на території підприємства. Проведеною перевіркою встановлені ряд порушень вимог екологічного законодавства, а також винесений обов’язковий до виконання припис. Не погодившись з позицією контролюючого органу, останній звернувся з адміністративним позовом про визнання протиправними дій та скасування припису. Проте, Львівським окружним адміністративним судом в задоволенні позову – відмовлено, вказану позицію своєю ухвалою підтримав Львівський апеляційний адміністративний суд. І здавалося б усе - приїхали.
Натомість, як  виявилося пізніше це ще далеко не все, компанія "Yanchak&Partners", отримавши справу на стадії касаційного провадження, домоглася скасування рішень судів попередніх інстанцій та направлення Вищим адміністративним судом справи на новий розгляд.
Після повторного розгляду справи Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення позовних вимог, що здавалося б теж не погано, але єдиним доказом засмічення земельної ділянки, на думку позивача, а також підставою задоволення позовних вимог не в повному обсязі був акт обстеження засміченої земельної ділянки від 27.06.2013 року відповідно до якого інспектором проведено візуальне обстеження земельної ділянки, без фото- чи відео- фіксації.
Не погодившись з частковим задоволенням позовних вимог клієнта, компанія "Yanchak&Partners" звернулася з апеляційною скаргою на вказане рішення до Львівського апеляційного адміністративного суду. Так, 14 листопада 2017 року Львівський апеляційний адміністративний суд прийняв постанову, якою позовні вимоги задоволені у повному обсязі.
Якщо у Вас виникла схожа ситуація або необхідна консультація "Yanchak&Partners" допоможе Вам захистити права та надасть якісні юридичні послуги, адже ми працюємо на результат! 
З повагою, Y&P.